Privacyverklaring

Leer Atelier VLP | Versie 1.0. Laatste update: 02-09-2019

Dit is de privacyverklaring voor de website www.leerateliervlp.nl van Leer Atelier VLP (hierna aangeduid als “Leer Atelier VLP”, “wij”, of “ons”). Wanneer je gebruik maakt van onze website, verwerken wij (en derde partijen) mogelijk jouw gegevens. Dat kunnen ook persoonsgegevens zijn. Wij van Leer Atelier VLP hechten veel waarde aan jouw persoonsgegevens. Daarom dragen wij er zorg voor dat de verwerking ervan op een zorgvuldige en veilige manier gebeurt. In deze privacyverklaring wordt aan jou uitgelegd welke gegevens er worden verzameld, waarvoor die gegevens worden gebruikt en hoe hiermee door ons wordt omgegaan.

Leer Atelier VLP raadt je aan om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Houd er rekening mee dat deze privacyverklaring regelmatig kan worden aangepast, bijvoorbeeld als er nieuwe functionaliteiten aan de website worden toegevoegd.

Algemene uitgangspunten

Leer Atelier VLP vindt het belangrijk om op een veilige en zorgvuldige manier met jouw gegevens om te gaan. Daarom hanteert Leer Atelier VLP verschillende kernwaarden:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op toegang, correctie of verwijdering van jouw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring kun je lezen hoe Leer Atelier VLP deze kernwaarden in de praktijk brengt. Als je na het lezen van deze privacyverklaring vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op via de contactgegevens zoals onderaan de verklaring vermeld.

Verwerking van jouw persoonsgegevens

Als je gebruik maakt van onze website of dienstverlening, laat je mogelijk persoonsgegevens bij ons achter. Welke persoonsgegevens dat zijn, hangt af van de functionaliteiten of diensten die je gebruikt. Wij kunnen je gegevens voor de volgende doeleinden verwerken:

 • Het toesturen van onze nieuwsbrief, als je je hiervoor hebt ingeschreven;
 • Het laten deelnemen aan onze social campagnes;
 • Het opnemen van contact, als je hierom hebt verzocht;
 • Het plaatsen van foto’s op onze website van onze workshops;
 • Het delen van persoonsgegevens binnen verschillende social media;
 • Het plaatsen van cookies;
 • Het bieden van social media buttons.

Hieronder leggen wij per doeleinde waarvoor wij gegevens verwerken aan jou uit welke persoonsgegevens wij van je verwerken, waarvoor deze persoonsgegevens worden gebruikt en hoe lang we deze bewaren.

Nieuwsbrief

Als je jezelf aanmeldt voor onze nieuwsbrief, slaan wij jouw e-mailadres op zodat wij jou de nieuwsbrief kunnen toesturen. Ook registreren wij het moment dat je jezelf op de nieuwsbrief abonneert, dit doen wij zodat wij uit kunnen leggen dat je je vrijwillig hebt aangemeld en dat wij jouw gegevens dus niet op een onrechtmatige manier hebben verkregen. Het abonnement op de nieuwsbrief kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Daarnaast verzamelen wij de nodige gegevens door middel van cookies die wij meesturen met onze nieuwsbrief. Hiermee houden wij het open- en klikgedrag bij. Totdat jij jezelf afmeldt voor de nieuwsbrief, zullen wij jouw e-mailadres voor het toesturen van de nieuwsbrief bewaren.

Social campagnes

Wanneer jij deelneemt aan onze social campagnes, waarin wij je verschillende vragen kunnen stellen (zoals bijvoorbeeld over welke artiesten je op een event wilt zien), verwerken wij onder meer de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Land van afkomst en taalvoorkeur
 • Overige door jou aan ons verstrekte gegevens als inhoud van je bericht

Volgens verstuur jij je antwoorden naar ons via onze website, waarna wij deze zullen gebruiken voor het specifieke doel van de campagne. Wij mogen deze persoonsgegevens verwerken op basis van jouw toestemming. De gegevens zullen wij dan ook bewaren voor de duur van de campagne, en tot maximaal 1 jaar daarna.

Contact opnemen

Wil je contact met ons opnemen? Dan kan dat via het contactformulier. We hebben alleen wel een aantal gegevens van je nodig om je vraag in behandeling te kunnen nemen. Daarom wordt verzocht om in het contactformulier de volgende gegevens of een deel daarvan aan ons te verstrekken:

 • Naam
 • Contactgegevens
 • Overige door jou aan ons verstrekte gegevens als inhoud van je bericht

Foto’s en ander promotiemateriaal

Tijdens onze workshops maken wij foto’s en camerabeelden om de sfeerimpressie zo goed mogelijk vast te leggen. Deze foto’s en camerabeelden gebruiken wij vervolgens om toekomstige deelnemers een goede indruk van de workshops te kunnen geven. Dit doen wij door het online (o.a. op Facebook en Instagram) plaatsen foto’s en video’s. Wij verwerken deze (persoons)gegevens dan ook op basis van het gerechtvaardigd belang. Hierbij houden wij zo goed mogelijk rekening met ieders privacy. De foto’s maken onderdeel uit van de geschiedenis van Leer Atelier VLP, waardoor wij deze foto’s bewaren zolang deze voor onze archivering van belang zijn. Mocht je graag zien dat de foto wordt verwijderd van onze website, neem dan contact met ons op. De contactgegevens zijn vindbaar onderaan de privacyverklaring.

Combineren persoonsgegevens social media

Binnen Leer Atelier VLP hebben wij de beschikking over verschillende profielen op social media (waaronder Facebook en Instagram). De persoonsgegevens die door deze profielen worden verzameld, worden ook onderling gedeeld tussen de verschillende profielen. Wij wisselen voor onze doeleinden de naam en interesses uit van gebruikers van deze social media. Deze persoonsgegeven worden gedeeld voor marketingdoeleinden. Dit gebeurt op basis van het gerechtvaardigd belang. Voor Leer Atelier VLP is namelijk belangrijk de juiste personen worden bereikt in de marketingcampagnes. Het delen van de gegevens draagt hier voor een groot gedeelte aan bij. Wanneer deze gegevens worden gedeeld, zullen deze gegevens niet langer worden bewaard voor de termijnen die hiervoor worden vastgesteld in Facebook en Instagram. Hier hebben wij geen verdere invloed op.

Cookies

Leer Atelier VLP maakt gebruik van cookies. Ook door derden kunnen cookies worden geplaatst als je onze website gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestand dat met de website wordt meegestuurd en op je apparaat wordt opgeslagen. De informatie die in een cookie wordt opgeslagen kan worden overgebracht naar onze eigen beveiligde servers of die van een door ons ingeschakelde derde partij. Deze informatie kan persoonsgegevens bevatten, zoals je IP-adres.

Voor meer informatie over de cookies die we plaatsen en de mogelijkheid tot het inschakelen, uitschakelen en verwijderen ervan, verwijzen we door naar onze cookieverklaring.

Beveiliging

Leer Atelier VLP vindt het belangrijk om op een veilige manier met jouw persoonsgegevens om te gaan. Wij zorgen ervoor dat jouw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. Ook bieden wij onze website aan via een beveiligde verbinding. Deze beveiliging kun je in de meeste internetbrowser herkennen aan een groen slotje in de adresbalk. De persoonsgegevens die je via de website verstrekt, worden versleuteld verstuurd. Op die manier is het voor kwaadwillenden moeilijker om jouw persoonsgegevens te onderscheppen. Ook intern werken wij er hard aan om je persoonsgegevens op een veilige manier te verwerken.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die aan onze website linken. Wij kunnen niet garanderen dat deze derde partijen op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van de betreffende website te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Derde partijen

Jouw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met derde partijen, dit doen wij omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om ons te ondersteunen;
 • dat nodig is om de overeenkomst met jou uit te voeren (zoals voor workshops die we samen met derde partijen organiseren);
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben; of
 • wij dat wettelijk verplicht zijn.

De volgende derde partijen kunnen jouw persoonsgegevens op ons verzoek verwerken:

 • Onze ICT-dienstverleners;
 • On- en offline post- en verzenddiensten (zoals voor onze nieuwsbrief en je tickets);
 • Cookiedienstverleners;
 • Partners (partijen die samen met ons workshops organiseren);
 • Fotografen en filmmakers (die aanwezig zijn tijdens onze workshops);
 • Andere entiteiten binnen onze groep (voor administratieve doeleinden of advertenties via cookies als je hiervoor toestemming hebt gegeven);

Wij hebben met alle bovengenoemde partijen afspraken gemaakt over een zorgvuldige omgang met jouw gegevens. Voor zover noodzakelijk, zullen wij jou voor het delen van data met derde partijen ook altijd vragen om toestemming.

Jouw rechten

Onder de huidige privacywetgeving heb je een aantal rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

 • Je kunt om inzage vragen over welke persoonsgegevens er van jou verwerkt worden en voor welke doeleinden die persoonsgegevens worden gebruikt.
 • Je kunt fouten laten corrigeren in verwerkte persoonsgegevens, of persoonsgegevens die verouderd of overbodig zijn laten verwijderen.
 • Je kunt de toestemming die je via de website hebt gegeven om bepaalde persoonsgegevens te verwerken op ieder moment intrekken.
 • Je kunt bezwaar aantekenen tegen de manier waarop jouw persoonsgegevens worden gebruikt.
 • Je kunt vragen of wij jouw gegevens over willen dragen naar een andere partij.
 • Je kunt vragen of je de gegevens in digitaal formaat kunt verkrijgen.

Je kunt je rechtstreeks tot Leer Atelier VLP wenden wanneer je gebruik wilt maken van je rechten, of als je een vraag hebt over de manier waarop Leer Atelier VLP met jouw persoonsgegevens omgaat. Zie daarvoor onze contactgegevens aan het einde van deze privacyverklaring. Om misbruik te voorkomen, kan Leer Atelier VLP je vragen om jezelf te identificeren wanneer je je tot ons wendt om bepaalde wettelijke rechten uit te oefenen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpt Leer Atelier VLP je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (de Nederlandse toezichthouder op het gebied van privacy) of een andere Europese privacytoezichthouder.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contact- en bedrijfsgegevens

Adres
Leer Atelier VLP
Industriestraat 5H
6828 BD Arnhem

E-mailadres 
info@leerateliervlp.nl

Telefoonnummer
+31 6 11 14 72 94

KvK-nummer
68914164

BTW-nummer
NL053597539B01