Privacyverklaring

Leer Atelier VLP | Versie 1.0. Laatste update: 21-01-2021

Dit is de privacyverklaring voor de website www.leerateliervlp.nl van Leer Atelier VLP. Wanneer je gebruik maakt van onze website, verwerken wij (en derde partijen) mogelijk jouw gegevens. Dat kunnen ook persoonsgegevens zijn. Leer Atelier VLP hechten veel waarde aan jouw persoonsgegevens. Daarom dragen wij er zorg voor dat de verwerking ervan op een zorgvuldige en veilige manier gebeurt. In deze privacyverklaring wordt aan jou uitgelegd welke gegevens er worden verzameld, waarvoor die gegevens worden gebruikt en hoe hiermee door ons wordt omgegaan.

Leer Atelier VLP raadt je aan om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Houd er rekening mee dat deze privacyverklaring regelmatig kan worden aangepast, bijvoorbeeld als er nieuwe functionaliteiten aan de website worden toegevoegd.

Algemene uitgangspunten

Leer Atelier VLP vindt het belangrijk om op een veilige en zorgvuldige manier met jouw gegevens om te gaan, daarom hanteert Leer Atelier VLP de volgende kernwaarden:

 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen.
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op toegang, correctie of verwijdering van jouw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring kun je lezen hoe Leer Atelier VLP deze kernwaarden in de praktijk brengt. Als je na het lezen van deze privacyverklaring vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op via de contactgegevens zoals onderaan de verklaring vermeld.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens, die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of inschrijving voor een workshop), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij je daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. Wij kunnen je gegevens voor de volgende doeleinden verwerken:

 • Het toesturen van onze nieuwsbrief, als je je hiervoor hebt ingeschreven;
 • Het opnemen van contact, indien je hierom hebt verzocht;
 • Het plaatsen van foto’s op onze website van bijvoorbeeld onze workshops;
 • Het plaatsen van cookies;
 • Het bieden van social media buttons.

Hieronder leggen wij per doeleinde waarvoor wij gegevens verwerken aan jou uit welke persoonsgegevens wij van je verwerken, waarvoor deze persoonsgegevens worden gebruikt en hoe lang we deze bewaren.

Nieuwsbrief

Als je jezelf aanmeldt voor onze nieuwsbrief, slaan wij jouw e-mailadres op zodat wij jou de nieuwsbrief kunnen toesturen. Ook registreren wij het moment dat je jezelf op de nieuwsbrief abonneert, dit doen wij zodat wij uit kunnen leggen dat je je vrijwillig hebt aangemeld en dat wij jouw gegevens dus niet op een onrechtmatige manier hebben verkregen. Het abonnement op de nieuwsbrief kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Daarnaast verzamelen wij de nodige gegevens door middel van cookies die wij meesturen met onze nieuwsbrief. Hiermee houden wij het open- en klikgedrag bij. Totdat jij jezelf afmeldt voor de nieuwsbrief, zullen wij jouw e-mailadres voor het toesturen van de nieuwsbrief bewaren.

Contact opnemen

Wil je contact met ons opnemen? Dan kan dat via het contactformulier. We hebben alleen wel een aantal gegevens van je nodig om je vraag in behandeling te kunnen nemen. Daarom wordt verzocht om in het contactformulier de volgende gegevens of een deel daarvan aan ons te verstrekken:

 • Naam
 • Contactgegevens
 • Overige door jou aan ons verstrekte gegevens als inhoud van je bericht

Plaatsen van foto’s

Tijdens onze workshops maken wij foto’s om de sfeerimpressie zo goed mogelijk vast te leggen. Deze foto’s gebruiken wij vervolgens om toekomstige deelnemers een goede indruk van de workshops te kunnen geven. Dit doen wij door het online (o.a. op Facebook en Instagram) plaatsen van foto’s. Hierbij houden wij zo goed mogelijk rekening met ieders privacy. De foto’s maken onderdeel uit van de geschiedenis van Leer Atelier VLP, waardoor wij deze foto’s bewaren zolang deze voor onze archivering van belang zijn. Mocht je graag zien dat de foto wordt verwijderd van onze website, neem dan contact met ons op. De contactgegevens zijn vindbaar onderaan de privacyverklaring.

Combineren persoonsgegevens social media

Binnen Leer Atelier VLP hebben wij de beschikking over verschillende profielen op social media (waaronder Facebook en Instagram). De persoonsgegevens die door deze profielen worden verzameld, worden ook onderling gedeeld tussen de verschillende profielen. Wij wisselen voor onze doeleinden de naam en interesses uit van gebruikers van deze social media. Deze persoonsgegeven worden gedeeld voor marketingdoeleinden. Dit gebeurt op basis van het gerechtvaardigd belang. Voor Leer Atelier VLP is namelijk belangrijk de juiste personen worden bereikt in de marketingcampagnes. Het delen van de gegevens draagt hier voor een groot gedeelte aan bij. Wanneer deze gegevens worden gedeeld, zullen deze gegevens niet langer worden bewaard voor de termijnen die hiervoor worden vastgesteld in Facebook en Instagram. Hier hebben wij geen verdere invloed op.

Cookies

Leer Atelier VLP maakt gebruik van cookies. Ook door derden kunnen cookies worden geplaatst als je onze website gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestand dat met de website wordt meegestuurd en op je apparaat wordt opgeslagen. De informatie die in een cookie wordt opgeslagen kan worden overgebracht naar onze eigen beveiligde servers of die van een door ons ingeschakelde derde partij. Deze informatie kan persoonsgegevens bevatten, zoals je IP-adres.

Voor meer informatie over de cookies die we plaatsen en de mogelijkheid tot het inschakelen, uitschakelen en verwijderen ervan, verwijzen we door naar onze cookieverklaring.

Beveiliging

Leer Atelier VLP maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Ook intern werken wij er hard aan om je persoonsgegevens op een veilige manier te verwerken.

Derde partijen

Jouw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met derde partijen, dit doen wij omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om ons te ondersteunen;
 • dat nodig is om de overeenkomst met jou uit te voeren (zoals het versturen van bestellingen, die we via een derde partij organiseren);
 • wij dat wettelijk verplicht zijn.

De volgende derde partijen kunnen jouw persoonsgegevens op ons verzoek verwerken:

 • On- en offline post- en verzenddiensten , zoals voor onze nieuwsbrief en bestellingen;
 • Cookiedienstverleners;
 • Partners (partijen die samen met ons workshops organiseren);

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contact- en bedrijfsgegevens

Adres
Leer Atelier VLP
Industriestraat 5H
6828 BD Arnhem

E-mailadres 
info@leerateliervlp.nl

Telefoonnummer
+31 6 11 14 72 94

KvK-nummer
68914164

BTW-nummer
NL001186144B15